Studené telefonování – lze se vyhnout tučným pokutám?

16. 10. 2023
12:30 - 13:00
Leo

Studené telefonování – lze se vyhnout tučným pokutám?